Pääasiaa muistista · Milloin huolestua?

MILLOIN HUOLESTUA?

Hälytysmerkit muistin toiminnassa on tärkeä tunnistaa. Normaaleista arjen askareista selviytymisen vaikeudet voivat olla ensimmäisiä muistisairauden merkkejä.

On syytä reagoida jos havaitsee seuraavia hälytysmerkkejä muistin toiminnassa itsellä tai läheisellä:

-          työikäisillä vaikeudet työssä selviytymisestä

-          joutuu pinnistelemään aiempaa enemmän

-          asiat sekaantuvat ja tapahtuu unohtelua normaalia enemmän

-          tärkeiden sovittujen tapaamisten ja  asioiden unohtelu

-          päättely- ja ongelmanratkaisukyky heikkenevät

-          esiintyy vaikeuksia itsenäisessä selviytymisessä

-          ulkopuolisen avun tarve kasvaa

-          laskut jäävät maksamatta

-          tunne siitä, että esineet katoavat

-          on vaikeuksia noudattaa hoitomääräyksiä  

-          tuntuu kuin olisi eksyksissä

Mitä aiemmin muistivaikeuksiin puututaan, sitä paremmin sairauksia voidaan ehkäistä, tutkia ja hoitaa Muistivaikeuksien syy on tärkeä tutkia, jotta asianmukainen apu voidaan järjestää ja muistivaikeuksista kärsivä voisi elää mahdollisimman täysipainoista elämää.